Maintenance Staff
Cargill
Ha_Nam
4 일 전

Cargill provides food, agriculture, financial and industrial products and services to the world. Together with farmers, customers, governments and communities, we help people thrive by applying our insights and over 150 years of experience.

We have 150,000 employees in 70 countries who are committed to feeding the world in a responsible way, reducing environmental impact and improving the communities where we live and work.

Description

 • Có trách nhiệm kiểm tra, sửa chữa, bảo trì và bảo dưỡng thiết bị theo chương trình, lịch bảo dưỡng hàng tháng.
 • Bảo trì, sửa chữa thiết bị trong ca sản xuất, và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của trưởng ca sản xuất.
 • Giám sát an toàn nhà thầu, giám sát chất lượng việc thi công sửa chữa thiết bị và các hạng mục trong nhà máy.
 • Tuân thủ các quy định về An toàn, nội quy làm việc và các yêu cầu khác theo chính sách của công ty.
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của giám sát bảo trì và giám đốc nhà máy.
 • Qualifications

 • Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học khối Kỹ thuật chuyên ngành Cơ, Điện, Tự động hóa
 • Có kinh nghiệm làm bảo trì ở công ty sản xuất
 • Có khả năng làm việc nhóm và độc lập.
 • Cởi mở, hòa đồng, tiếp thu công việc nhanh.
 • Sẵn sàng làm việc theo ca
 • Ưu tiên ứng viên tại khu vực địa phương
 • Maintenance and Reliability

  Day Job

  지원하기
  지원하기
  나의 이메일
  "계속"을 클릭하면 neuvoo의 개인 정보 보호 정책 에 설명 된대로 데이터를 처리하고 전자 메일 알림을 보내도록 neuvoo 동의를 제공합니다. 언제든지 동의 철회 또는 탈퇴 할 수 있습니다.
  계속
  신청서